22.10.2018

unternehmensWert:Mensch

to program wspierający przedsiębiorstwa w tworzeniu zorientowanej na przyszłość polityki personalnej. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa, które stawiają na perspektywiczny rozwój pracowników. Pracodawcy z Brandenburgii mogą otrzymać wsparcie w zakresie zarządzania personelem, prewencji zdrowia, wyrównywania szans i różnorodności w miejscu pracy, a także rozwoju wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

 

Dla firm z Brandenburgii dotacja pokrywa od 50% do 80% kosztów doradztwa, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Konsultacja może obejmować do 10 dni konsultacji w ciągu 9 miesięcy i nie może przekraczać 1.000, - € za dzienny koszt konsultacji.

 

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą uzyskać szczegółowe informacje w punkcie kontaktowym oraz sprawdzić, czy spełniają warunki formalne programu. Na stronie internetowej programu unternehmensWert: Mensch mogą Państwo znaleźć odpowiedniego doradcę z kręgu konsultantów programu. Wszyscy doradcy wprowadzeni do rejestru są akredytowani w ramach projektu i mogą działać ponad granicami, nie muszą pochodzić w Brandenburgii.

 

STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH z siedzibą w Strausberg jest certyfikowanym punktem kontaktowym i jest dla Państwa dostępny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Osoba kontaktowa:
Steffen Liebau (język niemiecki)
Projektmanagement
STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland mbH
Garzauer Chaussee 1 a
15344 Strausberg
 
Tel.:  +49 (0) 3341 335 3723
E-Mail: s.liebau@stic.de