22.03.2021

Warsztat online „Komunikacja międzykulturowa (POL-NIEM) w mediach społecznościowych” 30.03.2021, g. 10.00 - 12.00.

Czy sposoby komunikacji w mediach społecznościowych w Polsce i w Niemczech różnią się od siebie? Gdzie znajdę przykłady skutecznych polsko-niemieckich strategii komunikacyjnych w mediach społecznościowych?

Macie Państwo firmę i chcielibyście osiągnąć sukces marketingowy, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, z wykorzystaniem mediów społecznościowych? Zapraszamy zatem na nasz warsztat online: „Komunikacja międzykulturowa (POL-NIEM) w mediach społecznościowych”.

Wydarzenie odbędzie się 30 marca w godz. od 10.00 do 12.00 na platformie ZOOM. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tematem wydarzenia są różnice w komunikacji, szczególnie w obszarze mediów społecznościowych, w kontekście polsko-niemieckim. Zaproszona konsultantka wraz z uczestnikami, wykorzystując studia przypadków, przyjrzy się bliżej różnicom w komunikacji, a podstawowe umiejętności komunikacyjne uczestników zostaną zidentyfikowane i omówione. W celu pogłębienia znaczenia zrozumienia i elastyczności dla skutecznej komunikacji, przeanalizowane  zostaną również autentyczne kampanie i informacje z mediów społecznościowych. W końcowej części warsztatu będzie możliwość omówienia pytań otwartych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają po jego zakończeniu materiały szkoleniowe oraz 4-tygodniowy bezpłatny dostęp do platformy szkoleniowej firmy „interkultura“, na której będą mieli możliwość ćwiczenia nowonabytych umiejętności w języku angielskim. 

Warsztat będzie prowadzony w języku niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Termin nadsyłania zgłoszeń z wykorzystaniem karty zgłoszeniowej upływa 29 marca. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do Webinaru na platformie ZOOM. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pod adres: sbc@stic.de

Szczegółowy PROGRAM warsztatu mogą Państwo pobrać tutaj.

Wydarzenie jest częścią projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland”, współfinansowanego przez UE z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Terytorialnego (EFRR).