DE/PL Tipps

 1. Verbraucherrechte Folge 2 / prawa konsumenta odcinek 2

  Verbraucherrechte Folge 2 / prawa konsumenta odcinek 2
  zum Thema / na temat: Notfallbehandlung in Polen Leczenie w nagłych przypadkach w Polsce   Sprache: Deutsch mit polnischen Untertiteln. język: niemiecki z polskimi napisami.    
 2. Prawa pracownika w Niemczech odcinek 2 / Arbeitsrechte in Deutschland Folge 2

  Prawa pracownika w Niemczech odcinek 2 / Arbeitsrechte in Deutschland Folge 2
  na temat / zum Thema: Co powinno się znaleźć w twojej umowie o pracę? Was soll dein Arbeitsvertrag beinhalten?   język: polskimi z niemieckimi napisami Sprache: Polnisch mit deutschen Untertiteln      
 3. Verbraucherrechte Folge 1 / prawa konsumenta odcinek 1

  Verbraucherrechte Folge 1 / prawa konsumenta odcinek 1
  zum Thema / na temat: Reklamation: Garantie und Gewährleistung Reklamacja: gwarancja i rękojmia   Sprache: Deutsch mit polnischen Untertiteln. język: niemiecki z polskimi napisami.        
 4. interkulturelle Kompetenz Folge 2 / kompetencja interkulturowa odcinek 2

  interkulturelle Kompetenz Folge 2 / kompetencja interkulturowa odcinek 2
  zum Thema /  na temat: Zuerst der Mensch und dann der Sachverhalt. Najpierw ludzie a dopiero potem kwestie merytoryczne Sprache: Deutsch mit polnischen Untertiteln.  język: niemiecki z polskimi napisami.    
 5. Prawa pracownika w Niemczech odcinek 1 / Arbeitsrechte in Deutschland Folge 1

  Prawa pracownika w Niemczech odcinek 1 / Arbeitsrechte in Deutschland Folge 1
  na temat / zum Thema: Dokumentacja czasu pracy. Dokumentation der Arbeitszeit.   język: polskimi z niemieckimi napisami Sprache: Polnisch mit deutschen Untertiteln      
 6. interkulturelle Kompetenz Folge 1 / kompetencja interkulturowa odcinek 1

  interkulturelle Kompetenz Folge 1 / kompetencja interkulturowa odcinek 1
  zum Thema / na temat: Ratio versus Emotionalität: Kann eine Kultur weiblich sein? Rozsądek a emocje: czy kultura może być kobieca?   Sprache: Deutsch mit polnischen Untertiteln język: niemiecki z polskimi napisami